KULLANIM ŞARTLARI & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

dijitalgocebe.com sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:


Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Güzeloba mahallesi,Rauf Denktaş caddesi, no:56 Muratpaşa/Antalya adresindeki dijitalgocebe.com firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.TARAFLAR VE SORUMLULUKLARa.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


MADDE 1


İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), dijitalgocebe.com DİJİTAL REKLAM VE DANIŞMANLIK ŞAHIS ŞİRKETİ (“dijitalgocebe.com”) ile www.dijitalgöçebe.com “Platformu”na kaydolan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu üyelik sözleşmesi ve Platformda yer alan diğer kurallar dijitalgocebe.com tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.TANIMLARMADDE 2


2.1. İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara ait tanımlar aşağıdadır.

Hizmet Danışmanı ve Danışman: Müşteriye verilecek olan hizmeti yerine getirecek yetkinliklere sahip İş Ortağına bağlı çalışandır.

İş Ortağı : Platform üzerinden sözleşme kapsamındaki hizmetleri sağlayan, Müşterilere yasal ve mali alanlarda danışmanlık hizmeti veren, Platform üzerinden verilen hizmetler için yasal olarak yetkilendirilmiş ve sorumluluğu üstlenen gerçek veya tüzel kişidir.

Müşteri: Her türlü online ya da fiziksel danışmanlık işi almak isteyen veya mevcut şirketi için yasal, mali, teknik ve benzeri konula danışmanlık hizmeti (“Danışmanlık Hizmeti”) almak isteyen, bu amaçla dijitalgocebe.com Dijital Danışmanlık Platformuna üye olarak hizmet taleplerini dijitalgocebe.com’a ileten gerçek veya tüzel kişi müşteridir. Yeni şirket kuruluşu yapıldığı andan itibaren işbu sözleşmenin tarafı yeni şirket tüzel kişiliğidir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetler için Müşteri ile İş Ortağı arasında aracılık yapılan dijitalgocebe.com’a ait sistemdir.

Müşteri Yönetim Paneli: dijitalgocebe.com, İŞ ORTAĞI ve MÜŞTERİ arasındaki bilgi alışverişini sağlamak üzere kullanılacak olan platforma ait arayüzdür.

Müşteri Yöneticisi: dijitalgocebe.com ve/veya Grup Şirketlerinde çalışan ve işbu Sözleşmedeki işbirliği kapsamında Müşterilerin web sitesinden doldurdukları talep formu ile ilettikleri talepler kapsamında Müşterileri arayarak dijitalgocebe.com Dijital Hizmet Platformu ile ilgili bilgi veren, İŞ ORTAĞI tarafından daha öncesinde kendisine iletilmiş olan soruları Müşterilere sorarak aldığı yanıtlar doğrultusunda Müşterinin şirketin hangi tip şirkete (A.Ş. ,Ltd.Şti. vb) uygun olabileceğine, diğer hizmetlerden hangisine ihtiyaç duyulacağına ilişkin bir ön tespit yapacak olan, Müşteriden şirket kurmak veya diğer hizmetleri almak istediği teyidini ve kişisel verilerinin bu kapsamda İş Ortağına aktarılmasına onayını otomatik veya sözlü olarak aldıktan sonra bu kapsamda Müşterinin talebini İş Ortağına ileten kişilerdir.

Yeni Şirket: Müşterinin talebi sonrası Platform kapsamında kurulan şirket/lerdir.AMAÇ VE SUNULAN HİZMETMADDE 3


3.1 İşbu Sözleşme, yeni şirket kurmak veya mevcut şirketi için yasal, mali, teknik ve benzeri konularda bunlarla sınırlı olmamak üzere dijitalgocebe.com Platformuna üye İş Ortaklarından danışmanlık hizmeti (“Danışmanlık Hizmeti”) almak isteyen, bu amaçla dijitalgocebe.com Dijital Danışmanlık Platformuna üye olarak hizmet taleplerini dijitalgocebe.com’a ileten gerçek veya tüzel kişi müşterinin, Platformdan faydalanılmasına ve Müşteri tarafından paylaşılan verilerin kullanımı ile ilgili koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. dijitalgocebe.com tarafından Müşterilere sunulan kullanım koşulları, kuralları ve şartları da işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

3.2 dijitalgocebe.com, İş Ortaklarının içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet ve ürün bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Platform’da yer almasını sağlar ve İş Ortaklarının taahhüt ettikleri hizmetlerin verilmesini takip eder. Müşteri geri dönüşlerini değerlendirir, müşteri memnuniyeti için gerekli müdahalelerini yapar.

3.3 dijitalgocebe.com, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda hizmetlerin kapsamını daraltabilir veya tamamen durdurabilir. MÜŞTERİ, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için dijitalgocebe.com’a rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin kapsamının bu şekilde daraltılması ve/veya tamamen durdurulması halinde taraflar işbu sözleşmeyi feshedebilirler.PLATFORMDAKİ ROLLERMADDE 4


4.1 dijitalgocebe.com yalnızca bir dijital platformdur, Platform’da yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Aracı hizmet sağlayıcı olan dijitalgocebe.com, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

4.2 İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı gerçek kişi ise ve tüketici olarak işlem yapmaktaysa tüketicilerle ilgili mevzuat uygulanacaktır. Tüketicilere satın alma sırasında Ön Bilgilendirme Formu iletilmekte ve Mesafeli Satış Sözleşmesi imzalanmaktadır.

4.3 İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Müşteri, İş Ortağı ve dijitalgocebe.com arasındaki bütün süreçler tacirler arası hukuka tabidir. Tacir müşterilerle ile tacirlere özel sözleşme imzalanmaktadır.ÜYELİK SİSTEMİMADDE 5


5.1 MÜŞTERİ, dijitalgocebe.com tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.


5.2 MÜŞTERİ, Platform Müşteri Yöneticilerinin veya İş Ortağı Hizmet Danışmanlarının kendisinden istediği bilgileri Müşteri Yönetim Panelinden ve kendisinden istenildiği şekilde paylaşması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik olması, gerçeğe aykırı olarak verilmesi, güncel olmaması veya bilgilerin paylaşılmaması nedeniyle Platform hizmetlerinden faydalanılamamasından dijitalgocebe.com veya İş Ortağı sorumlu tutulamaz.


5.3 MÜŞTERİ, ana hesabı olarak tek bir müşteri hesabına sahip olabilir. Bunun dışında aynı ya da farklı bilgiler ile ana işletme hesabı açamaz. dijitalgocebe.com herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Müşteri hesabının açılmasını reddetme veya açılmış hesabı iptal etme hakkı saklıdır.


5.4 MÜŞTERİ tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve parolası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı parolalarının gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin müşteri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk müşteriye ait olacaktır. Müşteri, parolasının yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal dijitalgocebe.com’a bildirecektir.


5.5 MÜŞTERİ tarafından dijital varlıkların satın alınması durumunda, kullanıcı platform sahibine kurs paneline erişecekleri cihazlarının MAC adresi ve IP bilgilerini vermekle yükümlüdür. Panele maksimum 3 farklı cihaz üzerinden girişe izin verilir. Bu bağlamda Dinamik IP ile yapılan girişler çoklu giriş olarak tanımlanarak fikri sınai hakların ihlali olarak değerlendirilecek ve kursiyerin programla ilişiği kesilecektir. İlişiği kesilen kursiyer herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.


5.6 MÜŞTERİ, platforma kayıt bilgilerini bir başkasıyla asla paylaşmayacağını ve dijital materyallerin 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumun tespitinin IP ve MAC adreslerinin tespiti sonucunda yapılması durumunda müşterinin site ile ilişiği koşulsuz şartsız kesilir.HİZMET ALIMIMADDE 6


6.1 MÜŞTERİ, üyelik sonrasında platformun satın alma kısmına erişim sağlayacaktır. Listelenen hizmetlerden dilediğini sepete ekleyip satın alabilir. Sözleşme süresi içerisinde MÜŞTERİ, dijitalgocebe.com’dan yeni Hizmetler veya aynı hizmet için ek paketler alabilir. Her yeni Hizmet için de işbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmaya devam edecektir. MÜŞTERİ’nin süresi dolmuş işbu çerçeve sözleşmeye dayanarak yapacağı yeni hizmet alımları, işbu çerçeve sözleşmenin aynı hükümlerle yenilenmesi anlamına gelecektir.

6.2 MÜŞTERİ, DANIŞMAN’dan işbu sözleşme hükümlerine bağlı olarak ek Hizmetler alabilir. Bu ek Hizmetler için imzalanan ticari şart ekleri veya protokoller ile işbu sözleşme arasında çelişki olması halinde daha sonra imzalanan protokol şartları geçerlidir.

6.3 MÜŞTERİ, Platform’da yer alan bir İş Ortağı ile dijitalgocebe.com’ı dışarıda bırakmak ve daha düşük bir fiyata anlaşmak amacıyla İş Ortağı ile iletişime geçmeyecektir.PLATFORM KULLANIMIMADDE 7


7.1 MÜŞTERİ’nin paylaşmış olduğu tüm içerik ve verinin mülkiyeti Müşteri’ye ait olup bu paylaşımların tüm yasal sorumlulukları Müşteri’ye aittir. MÜŞTERİ hiçbir durumda şirket kuruluş işlemleri, finansal işlemler, vergi işlemleri, hukuksal danışmanlık konuları ve diğer Platform üzerinde aracılık edilen hizmetler ve ürünler ile ilgili dijitalgocebe.com’ı sorumlu tutamaz. MÜŞTERİ, dijitalgocebe.com’ın bir arşiv olmadığını beyan eder ve her türlü belgesinin yedeğini kendisinde fiziksel veya dijital olarak bulunduracağını, yaşanabilecek veri ve içerik kaybından dolayı meydana gelebilecek zararlardan dijitalgocebe.com’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

7.2 MÜŞTERİ, Platformu kullanmasının aylık işlem, saklama hacmi, hizmet paketleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Platformda duyurulacaktır.

7.3 dijitalgocebe.com, MÜŞTERİ tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. MÜŞTERİ, dijitalgocebe.com’ın yürürlükteki mevzuat dayanarak yetkili makamlardan talep gelmesi halinde müşterinin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. MÜŞTERİ, dijitalgocebe.com’ın Müşteri’ye bilgileri sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kullanılabilecektir. Hizmetin ifası için İş Ortakları ile bu bilgileri paylaşabilecektir.

7.4 dijitalgocebe.com, Platform’un kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına ve fikri haklar ile birlikte mülkiyete sahiptir. dijitalgocebe.com, söz konusu bilgilerle Müşteri bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler dijitalgocebe.com’ın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.5 MÜŞTERİ, işbu sözleşmede belirtilen Hizmetlerden faydalanabilmek için teknik altyapı, gereklilik, donanım, yazılım yüklenmesi ve yüklenen yazılımlara ait lisans gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür.BEDELMADDE 8


8.1 MÜŞTERİ, Platform üzerinde dijital olarak oluşturduğu paket veya tekil hizmetlere ait ödemesini yapıp üzerinde anlaşılan hizmet, hizmetin sağlayıcı İş Ortağı ve bedel ödeme adımında belirtilecektir. Ödemeleri kredi kartı ile veya ödeme adımında belirtilen banka hesaplarına havale/eft yoluyla iletebilirsiniz

8.2 MÜŞTERİ, Platformdan yararlanabilmesi için, Platformda önerilen ücretleri yine Platformda beyan edilen ödeme koşulları altında ve belirtilen araçlar vasıtası ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir.

8.3 Platformdaki ürün ve hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Müşteri, kendi isteğine bağlı olarak paket veya tek tek hizmet alabilecektir.

8.4 Ödeme kuruluşu ile Müşteri ve İş Ortağı arasındaki ilişki dijitalgocebe.com’den bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

8.5 dijitalgocebe.com veya hizmet veren İş Ortağı, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine alınan hizmetin bedeli kadar faturayı iletecektir. dijitalgocebe.com tarafından yapılacak faturalama işlemlerinde E-fatura kullanıcısı olmayan Müşterilerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Müşterilerin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.

8.6. Kredi kartı ile yapılan taksitli ödemeler her ay düzenli olarak ödeme yetkilisi kuruluş tarafından çekilecektir.

8.7. dijitalgocebe.com tarafından promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşlardan kod temin eden MÜŞTERİ’lerin faturası toplu olarak promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşa kesilir ve tahsilatı yapılır. Promosyon kodlarının MÜŞTERİ’lere teslim kararı tamamen ilgili kurum ve kuruluşa ait bir karardır. Promosyon kodlarına tanımlanacak hizmetler, kullanımı, süresi, içeriği gibi şartlar dijitalgocebe.com ve ilgili kurum ve kuruluş ile belirlenir ve bu şartlar uygulanır. MÜŞTERİ, İndirim veya tam ücret yerine geçen promosyon kodlarını satın alma aşamasında kullanabilir. Bu şartların haricinde MÜŞTERİ’nin bir talep hakkı yoktur.HİZMETE UYGULANACAK KURALLAR ve TÜKECİLER İÇİN CAYMA HAKKI


MADDE 9


9.1. ALICI; Anlık olmayan Fiziksel ürünler için; ürünün ifa edilmemiş olması şartıyla, ödemeyi müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak DESTEK@DİJİTALGOCEBEOKULU.COM email adresine bildirilmesi yeterlidir.


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Online eğitim paketleri ve video eğitim içeriğinden oluşan paketlerin iadesi mümkün değildir bu sebeple müşteri Online eğitim paketlerinin içeriği hakkında satın almadan önce paket içeriği ile ilgili her türlü ayrıntılı bilgiyi almak ile yükümlüdür. Online danışmanlık eğitim paketlerinin ve Video Eğitim içeriklerinin satın alınması durumunda bu içeriklerin iadesi hiç bir koşulda mümkün değildir. Bu sözleşmeyi kabul eden tüm katılımcılar bu şartı kabul etmiş sayılır.


9.2. Tüzel kişi MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Platformda herhangi bir ürün/hizmet için ödeme yapıldıktan ve hizmet için ilk irtibat kurulmasından sonra ücret iadesi yapılmayacaktır.

9.3. Satışı yapılan FİZİKSEL ürünlerin Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


CAYMA HAKKI İSTİSNAİ DURUMLAR


MADDE 10


10.1. ”KAMPANYALI PAKETLERİN” CAYMA HAKKI İLE İLGİLİ


Dijital İçerikli yapıda olan kurslarda ve video eğitim programlarında satın alım sonrası tüm eğitim materyallerine erişim sağlamış olursunuz. Dolayısı ile Fikri ve Sınai Haklar Yasası Gereği satın alınan Dijital Ürünlerin iadesi gerçekleştirilememektedir. Ancak eğitmenin inisiyatifi ile bazı kampanyalı paketlerde iade hakkı belirli koşullar dahilinde kursiyerlerin bir kısmına sunulur.


Bu iade hakkı aşağıdaki koşullar dahilinde gerçekleştirilir;


10.1.1. Kursa dahil olan kişilerin Anonim ya da Limited şirket sahibi ya da ortağı olma şartı aranır. İade talebi durumunda bu durumun teyit yükümlülüğü aranır. Bireysel katılımcılara ve şahıs firması sahipleri iade hakkı kapsamına dahil değildir.


10.1.2. Sistemlerimiz kursa kayıt yapan kişinin ip ve mac adreslerini tespit etmektedir ve katılımcıların kursta geçirdikleri süreler istatistiksel olarak tutulmaktadır. Kursta geçirilen sürenin toplamı kurs süresinin 2/4’ünü geçtiği durumda kurs içeriklerinin yarısından fazlasının kullanılmasından dolayı iade hakkı ortadan kalkmaktadır.


10.1.3. İade hakkı kursa kayıt olunan günden itibaren 7 günlük süreç içinde geçerlidir. 7 günün sonrasında iade hakkı verilmez.


10.1.4. İade talep eden kişi bu talebini sesli görüşme dahilinde site adminlerine yapmakla mükelleftir. Ayrıca iade talebini yazılı olarak da destek@dijitalgocebeokulu.com adresine mail atarak yapmalıdır. Sesli ve yazılı iade talebini gerçekleştirmeyenlere iade hakkı tanınmaz.


10.1.5. İadesi gerçekleştirilen kişinin kurs panel giriş bilgilerini, ya da kurs ile alakalı herhangi bir dijital materyali 3. kişilerle paylaştığı durumların tespiti yapılır ise (ya da içeriklerin paylaşıldığı kişi ya da kişilerin beyan etmesi sonucu) fikri sinai mülkiyet kanunu gereği avukat vekaleti ile işletme sahibi adına yasal süreç başlatılır ve bu durum e-devlet kayıtlarında işletme sahibinin siciline işleyecek bir suç teşkil eder.


10.1.6. Şartlara uyum gösteren kursiyer iade talebinde bulunması durumunda geri ödenecek olan tutardan resmi kesintilerin düşülerek geri kalan net tutarın kendisine ödeneceğini kabul eder.

10.1.7 Eğitime dahil olan katılımcılar yukarıdaki şartları kabul ettiğini beyan eder.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIMADDE 11


11.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat dijitalgocebe.com’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında dijitalgocebe.com’a müşterinin uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.


11.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.


11.3.Eğitim portalına sadece eğitimleri satın alan kullanıcılar erişim sağlayabilir. Kursu satın alan her kullanıcının panele erişim sağladığı IP ve MAC adresleri yazılımcı ekip tarafından periyodik aralıklarla taranır. Panele farklı IP / MAC adreslerinden giriş yaptığı tespit edilen ve Panele erişim bilgilerini bir başkasıyla paylaştığı tespit edilen kişilerin hakkında fikri ve mülkiyet hakları avukatımız tarafından vekalet ile dava açılır ve cezai istem uygulanır.SORUMLULUĞUN KISITLANMASIMADDE 12


12.1 Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda dijitalgocebe.com’ın hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. dijitalgocebe.com, Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

12.2 dijitalgocebe.com, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak dijitalgocebe.com, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. dijitalgocebe.com’ın işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Müşteri tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

12.3 dijitalgocebe.com siber güvenlik konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

12.4 dijitalgocebe.com, hizmet veren İş Ortaklarını iyi şekilde seçmeye özen göstermektedir. dijitalgocebe.com, İş Ortaklarının verdikleri hizmetler konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Bununla birlikte Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetilmesi için Müşteri Yöneticileri atamaktadır. Müşteriler sorunlarını bu müşteri yöneticilerine iletebileceklerdir.SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİMADDE 13


13.1 İşbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

13.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

13.3 Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde dijitalgocebe.com aykırılık giderilene kadar Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşterinin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde dijitalgocebe.com Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

13.4 Müşterinin online yönetim yaptığı uygulamaların olması halinde; Müşteri hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve sözleşme’nin feshedildiği hallerde Müşteri içerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır. Müşterinin üyelik döneminin veya işbu sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde müşteri İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. dijitalgocebe.com, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler uygulama kapsamında belirtilecektir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIMADDE 14


14.1 MÜŞTERİ, Platform’u kullandığı süre boyunca dijitalgocebe.com ya da danışmanın kendisi tarafından özel izin verilmediği sürece danışmanla yaptığı görüşmelerde görüntü ve ses kaydı alamaz. Aksi takdirde danışman tarafından ileri sürülebilecek ihlal iddialarında 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat kapsamında idari ve adli sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

14.2 dijitalgocebe.com, MÜŞTERİ ya da onun temsilcileri ve çalışanları tarafından kendisine iletilen kişisel verileri paydaşlarına aktarabilir, dijitalgocebe.com ve paydaşları bu verileri, veri işleme şartlarına dayandırarak ve yeterli güvenlik ölçütlerini sağlayarak sınırlı süreyle işler.GENEL HÜKÜMLERMADDE 15


15.1 Müşteri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

15.2 Müşteri, hesabını ve işbu sözleşme ile uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

15.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

16.4 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

17.5 Müşteri ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Müşterinin sorumluluğundadır.

18.6 Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı ve/veya batıl olması nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, Taraflar bunu geçerli kılmak için mümkün olan değişikliği yapmayı, bunun yapılamaması halinde ise bunun dışında kalan ve bundan etkilenmeyen diğer maddelerin geçerli olacağını kabul ederler.

19.7 İşbu Sözleşme ve Eklerinde yapılacak her türlü değişiklik ve ilaveler, aksi belirtilmedikçe Taraflar arasında usulüne uygun olarak imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenir. İmzalanan ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelir.

20.8 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

© DijitalGocebeOkulu.com

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK,